Kaip parašyti atsistatydinimo laišką? 2020 m. atsistatydinimo laiško pavyzdys (Word ir PDF formatu)

Atsistatydinimo laiškas turi būti parašytas tinkamu stiliumi ir kalba. Net jei yra vadovas, kuris mums patinka ar nepatinka, būtina jautriai reaguoti į atsistatydinimo laišką. Tiesiog tokiu atveju reikėtų parašyti peticiją, kurioje dominuoja gramatika, gerai žinomos ribos ir teisingai išreiškiamos emocijos.

Kaip parašyti atsistatydinimo laišką? 2020 m. atsistatydinimo laiško pavyzdys

Rašantiesiems atsistatydinimo laišką gali būti daug įvairių priežasčių. Pavyzdžiui, jei yra problemų su jūsų vadovu, jei jis atsistatydins nenurodydamas jokios priežasties ir pan. Kiekvienam turi būti parašytos atitinkamos peticijos.

Data: __/__ /__

___ Inc.

_____ Žmogiškųjų išteklių vadovo dėmesiui,

Nuo __/__/__ atsisakau pareigos, kurią pradėjau nuo __/__/__ datos. Pateikiu savo atsistatydinimo patvirtinimą ir įgyvendinimą.

Noriu išreikšti savo padėką pranešdamas, kad laikas, kai atlikau savo pareigas Jūsų įmonėje, buvo labai produktyvus ir naudingas tiek mano profesijai, tiek asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui. Tikiuosi, kad darbo metu man pavyko įnešti teigiamą indėlį į įmonę.

Su pagarba,

Vardas Pavardė:

Parašas:

Naujausios žinutės